حکومت اسلامی و اقامه شعائر دینی
نویسنده : نادعلی علی نیا خطیر
ناشر : دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
نوبت چاپ : اول / 1390
تعدادصفحه : 336صفحه

قیمت : 74,000  ریال

محتوای کتاب که موضوع آن «حکومت اسلامی و اقامه شعائر دینی» است ، مشتمل بر پنج فصل است.

در فصل نخست ، بحثی تفسیری و اصولی درباره ماهیت شعائر صورت پذیرفت.

در فصل دوم ، فلسفه بزرگداشت شعائر الهی مورد بحث واقع شد و در فصل سوم ، حکم اقامه شعائر از نگاه فقهای امامیه و اهل سنت بیان گردید.

در فصل چهارم ، نقش حکومت اسلامی در برپایی شعائر دینی از نگاه آیات و روایات و دیدگاه فریقین مورد کاوش قرار گرفت  و بالاخره در فصل پنجم ، اهم شعائر دینی - مذهبی و سیاسی ، همانند حج ، نماز جمعه ، نماز جماعت ، عید غدیر ، عید فطر ، زیارت شخص نبی مکرم اسلام (ص) و ذوات مقدسه اهل بیت(ع) ، مشاهد مشرفه و ... تشریح شده است.

 

آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی