قانون طبیعی
نویسنده : محمد حسین طالبی
ناشر : دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
نوبت چاپ : اول / 1390
تعدادصفحه : 350صفحه

قیمت : 77,000  ریال

آموزه قانون طبیعی (Natural Law)  در دقیق ترین تفسیر ،  به معنای بنیادی ترین فرمان های عقل درباره رفتارهای بشر است. این آموزه ، زیر بنای موضوعات بسیار مهمی در حوزه فلسفه علوم اجتماعی ، از جمله فلسفه اخلاق ، فلسفه حقوق و فلسفه سیاسیت است.با وجود پیشینه طولانی مباحث مربوط به قانون طبیعی در آثار علمی دانشمندان غرب ، با کمال تاسف اثری از این بحث در منشورات علمی مسلمانان ، به ویژه فارسی زبانان وجود ندارد.

نگارش پیش رو ، اولین کتاب به زبان فارسی است که ضمن تجلیل آرای دانشمندان غرب درباره دکترین قانون طبیعی از اولین دوره های تفکر در یونان باستان تا عصر حاضر به نقد این آرا پرداخته و در پایان ، نظریه ای بدیع درباره قانون طبیعی ، براساس آموزه های عقلی اسلامی ارائه کرده است.

«نگارنده دارای تحصیلات حوزوی و نیز مدرک دکترای فلسفه حقوق از دانشگاه منچستر انگلستان است که در حوزه فلسفه حقوق و فلسفه سیاسیت مشغول پژوهش می باشد.»

این کتاب شامل بخشهای زیر می باشد:

فصل اول: کلیات و مفاهیم

فصل دوم:قانون طبیعی در یونان باستان

فصل سوم قانون طبیعی در روم باستان

فصل چهارم : مسیحیت و قانون طبیعی

فصل پنجم: قانون طبیعی در دوره جدید

فصل ششم : قانون طبیعی در اسلام

آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی