قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
نویسنده : حسنعلی سلمانیان
ناشر : دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
نوبت چاپ : اول / 1390
تعدادصفحه : 485صفحه

قیمت : 106,500  ریال

بی شک انقلاب اسلامی ایران در نوع خود عظیم ترین انقلاب در سده های اخیر است. انقلابی که به نمام دین و به رهبری شخصیتی روحانی و توسط مردم با شعارها و خواسته های صددرصد دینی به پیروزی رسید. با این که دانشهای سیاسی رایج بعد از رنسانس تا پیش از انقلاب اسلامی ایران ، هیچ جایگاهی برای دین ، خصوصا در عرصه خیزش ها و انقلاب های اجتماعی قائل نبودند و زایش انقلاب از درون دین و آموزه های الهی را ناممکن می پنداشتند، انقلاب اسلامی با ابطال این معادلات ، قدرت دین و دین قدرتمند را متوجه جهانیان نمود.

در نتیجه بسیاری از پرسشهای مربوط به قدرت سیاسی ، در حوزه انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی مطرح گردید.اثر حاضر ، یکی از عناصر مهم سیاست ، یعنی قدرت را مورد بحث قرار می دهد و با مطالعه آثار ، سخنان و رفتارشناسی سیاسی امام خمینی (ره) ، جایگاه قدر ت را در منظومه فکری ایشان به تصویر کشیده و نحوه تولید ، نگهداشت ، کنترل و هدایت آنان را در حکومت اسلامی تبیین می نماید. در این اثر نگاه الهی امام خمینی (ره) به ابعاد مختلف قدرت سیاسی تبیین می گردد.

این کتاب شامل فصلهای زیر می باشد:

فصل اول:کلیات

فصل دوم :مشروعیت قدرت

فصل سوم:انواع قدرت در حوزه سیاست از منظر امام خمینی (ره)

فصل چهارم :اهداف قدرت

فصل پنجم:فساد قدرت سیاسی

فصل ششم:صیانت از قدرت سیاسی

آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی