چاپ        ارسال به دوست

وبینار علمی مفهوم شناسی روحانیت

وبینار علی مفهوم شناسی روحانیت به همت مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی، برگزار شد.

تعریف مفهوم روحانیت

حجت الاسلام والمسلمین دکتر امین عابدی نژاد، قائم مقام مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی و عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی در ابتدای این وبینار، به تببین مفهوم روحانیت پرداخت و گفت: اولین نکتهای که باید روشن شود واضح کردن مفهوم روحانیت است؛ زیرا بسیاری از اشکالات به عدم فهم درست و دقیق از معنای روحانیت برمی گردد باید بگویم روحانیت چه نیست و چه هست؟  بعضی تصورشان از روحانیت شیعه همان تصوری هست که در بودا یا مسیحیت کاتولیک از روحانیت وجود دارد .مثلاً روحانیت را به معنای مردان صرفا معنوی تصور می کنند که این تعابیررا حتی برخی افراد کم اطلاع نسبت به شخص رسول اکرم نیز به کاربردند  گفتند مرشد معنوی منظور ما از روحانیت قطعاً یک چنین چیزی نیست.

عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی ادامه داد: تعریف دومی که برخی از روحانیت ارائه می دهند عبارت است از روحانیت به عنوان حاملان سنت و ارزش¬های تاریخی و فرض شان این است که افرادی وجود دارند که این سنت ها را بلدند و قولا و عملاً حافظ این سنت ها می باشند بنابراین بی اطلاعی آنها از جهان و مناسبات عینی اشکالی ندارد و وظیفه آنها بیشتر ارشاد مردم است این تعریف هم مورد نظر ما نیست.

وی با اشاره به اینکه گاهی روحانیت را به عنوان حاملان علوم قدیمه و گاهی اوقات حاملان علوم غریبه معرفی می کند، ابراز داشت: این در حالی است که پس از یک تقسیم بندی در علم این کار صورت می گیرد و علم را تقسیم می¬کنند به علوم جدید و علوم قدیم که البته ما این تقسیمبندی را هم قبول نداریم؛ بلکه ما تحول در تئوری های علم را قبول داریم. ولی علم چیزی نیست که زمان بردار باشد این تعریف نیز از نظر ما تعریف نارسایی است.

روحانیت یک اندیشه و جهان بینی است

حجت الاسلام والمسلمین عابدی نژاد درباره تعریف برگزیده از روحانیت خاطرنشان کرد: منظور ما از روحانیت یعنی کسانی که به جهان بینی و ایدئولوژی اسلامی عالم هستند؛ اینجا لباس معیار نیست بلکه روحانیت یک اندیشه است یک جهان بینی است. مثل تک تک جهان بینی هایی که در عالم وجود دارد روحانی باید عالم به این جهان بینی باشد و این شرط اول روحانیت است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: دومین شرط علم به نظامات اجرایی و رفتاری اسلامی است زیرا این جهان بینی انعکاسی دارد و یک نظام سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی تولید می کند پس از آگاهی به نظامات اجتماعی اسلام شرط دوم روحانیت است و  شرط سوم تعهد به آن جهان بینی و این نظامات عملی  است.

قائم مقام مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی، تعریف برگزیده از روحانیت را یک تعریف دانشبنیان دانست و گفت: عالم اسلامی و متعهد به اسلام و تعریف به لباس وجود ندارد ؛یعنی اگر کسی عبا و عمامه ای داشته باشد اینها سبب انتساب به روحانیت است نه تطبیق معنای روحانیت بر آن شخص.

وی اقزود: نکته دوم این که این تعریف مصادیق و افرادی دارد که اساس این تعریف زندگی کردهاند قیام کردهاند تاثیرات اجتماعی برجای گذارده اند یعنی عالم اسلام و متعهد به اسلام و نظام های آن بودند مثل شهید بهشتی یا شهید مطهری یا امام خمینی رحمت الله علیه و یا مقام معظم رهبری و بسیاری از کسانی که این تعریف بر آنها صادق است

تاثیرات کلان سیاسی اجتماعی روحانیت

حجت الاسلام والمسلمین عابدی نژاد، با اشاره به تاثیرات کلان سیاسی اجتماعی روحانیت، یادآور شد: تاثیر سیاسی و اجتماعی اندیشه اسلامی به عنوان یک نظام معرفتی این است که این نظام معرفتی اولا عقلانیت ایجاد میکند و این عقلانیت میتواند مبنای نظم اجتماعی قرار گیرد و تاثیر آن در اجتماع عبارت است از نفی سلطه نظام های معارض یا رقیب؛ چرا که کشورهایی که سلطه را می پذیرند در درجه اول کشورهایی فاقد استقلال فکری هستند یا دارای اندیشه ضعیفی هستند که در مقابل اندیشه حریف قدرت مقاومت ندارند و خاضع میشود.

روحانیت؛ کانون جوششی تولید  فکر  

عضو هیئت علمی المصطفی ادامه داد: به همین خاطر است که در تمام جنبش های آزادیخواهانه ای که ملت ما داشتهاند در سابقه دویست ساله استعمار تنها جنبشی به موفقیت می رسد که مبتنی بر اندیشه های اسلامی و مبتنی بر ارتباط با روحانیت عالم و متعهد بوده است این یک مطلب تصادفی نیست زیرا در متن روحانیت  کانون جوششی تولید  فکر  وجود دارد امروز کسی نیست که هویت مستقل ایران و قطع شدن دست استعمار و استکبار را از این کشوربتواند نادیده بگیرد این ناشی از آن کانون معرفتی جوشان و تعهد به اقدام و عمل متناسب می باشد.

وی تاثیر دیگر روحانیت در کنار نفی سلطه را حرکت به سمت تمدن سازی برشمرد و گفت: این حرکت در زیر شدیدترین تهمت ها و دروغ ها و تحلیل های غلط روی می دهد . البته این تحلیل های غلط و تهمت ها و دروغ ها همچون واکسن عمل می کنند زیرا در نهایت این منطق است که حاکم می شود.

تاکتیک های معارضه با روحانیت

قائم مقام مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی، در ادامه به بیان برخی تکنیک های دشمن در مقابل نفوذ روحانیتپرداخت و گفت: اولین تکنیک تقلیل و فروکاهش  روحانیت به یک صنف است همانند اصناف دیگر در حالیکه مسئله روحانیت مسئله صنف نیست بلکه مسئله روحانیت مسئله یک اندیشه است  مساله اندیشه صحیح اسلامی است. اسلام در درون خودش نظامات متنوع سیاسی اجتماعی اقتصادی دارد و این نظامات قدرت برپایی یک تمدن اسلامی را دارند بنابر این مسئله یک صنف نیست عبارت حکومت آخوندی اشاره به صنف دارد در حالی که مطلب اینطور نیست. در بین مدیران کشور اگر ملاحظه کنیم شاید درصد بسیار اندکی از آنان روحانی باشند و امور اجرایی در دست همه مردم و البته افراد روحانی هم با انتخاب مردم مثل همه جای دنیا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مشغول فعالیت هستند است بنابراین مسئله یک صنف نیست بلکه مسئله تفکر اسلامی است.

وی تاکتیک دوم را ایجاد دوقطبی جعلی بین تخصص گرایی و حضور روحانیت و اندیشه اسلامی خواند و تاکید کرد: اولا  این دو قطبی یک دو قطبی جعلی است. از نظر اندیشه اسلامی توجه به تخصص به معنای شناخت دقیق موضوعات است. توجه به تخصص یعنی استفاده از بهترین ابزارها برای رسیدن به اهداف. شناخت موضوع مقدمه ای است برای شناخت حکم شرعی حوزه فقه اسلامی یک حوزه تجویزی و هنجاری است  یعنی حوزهای که در آن بر اساس واقعیات موجود تجویز می کنید و حکم شرعی را بیان می نماید بنابراین پیش فرض ولایت فقیه توجه به موضوعات و شناخت موضوعات و تخصص گرایی است.  موضوع شناسی یک امر مهم و حیاتی است اتفاقاً توجه به تخصص گرایی می شود در تاریخ حیات جمهوری اسلامی مشاهده کرد.  و نمونه آن هم رشد علم در تاریخ جمهوری اسلامی است که یک رشد خیره کننده است از تخصص گرایی نه تنها مقابلهای با اسلام ندارد بلکه کاملا مورد تاییدو همراه اندیشه اسلامی است

کلیسایی قرون وسطایی نسبیتی با اسلام ندارد

حجت الاسلام والمسلمین عابدی نژاد ادامه داد: تاکتیک سوم بعدی مشابه سازی بین قرون وسطا شرایط اسلامی است؛ یعنی شرایطی که در تاریخ ما موجود است این مشابهت سازی نیز از اساس غلط است. زیرا اولاً اصولاً تاریخ اسلام ارتباطی با تاریخ مسیحیت ندارد چون در تاریخ اسلام اهل بیت علیهم السلام همگی به دنبال برپایی حکومت بودند ثانیاً اگر ما از این تاریخ صرفنظر بکنیم اصولاً در مسیحیت شریعتی وجود ندارد که کسی ادعای حکومت دینی بکنند یعنی در تاریخ حکومت کلیسا تاریخ حکومت دینی نیست  بله ارباب کلیسا نفوذ داشتند اما حکومتشان دین مسیحیت منحرف بوده که ارتباطی به دین اسلام ندارد؛ ثالثاً مسیحیت کلیسایی قرون وسطا یک مسیحیت علم ستیز و خرافه پرور بود که با اسلام هیچ نسبتی ندارد. شاهد آن است که ما در هر مقطعی که مراجعه کنیم به تاریخ می بینیم هر جا که ما به اسلام نزدیکتر شدیم رشد علمی و تمدنساز هم بیشتر شده است شما دوره صفویه را ببینید در همین تاریخ ۴۰ ساله جمهوری اسلامی را ببینید رشد علمی که در این دوره چهل ساله داشتیم با هیچ دوره دیگری قابل مقایسه نیست؛ شباهت سازی بین قرون وسطا و شرایط فعلی یک شباهت سازی اشتباه است.

وی تكنيك چهارم را دادن آدرس اشتباه در ریشه یابی مشکلات کشور دانست و اذعان داشت: متاسفانه در دوره هایی از جمهوری اسلامی جریان هایی به قدرت رسیدهاند که اعتقادی به اسلام نداشتند.اعتقادی به روحانیت نیز نداشتند یعنی دولتهای سرکار آمده اند که اعتقاد به اسلام و روحانیت نداشتند و اتفاقاً همین تاریخ نشان میدهد که هر وقت یک پدیده ای همگام با اسلام و همگام با روحانیت آگاه و متعهد پیش رفته است؛ موفقیت داشتیم و هرگاه که ما به دنبال ستیزه جویی  با اسلام رفته ایم مثلاً به اسم لیبرال یا غرب گرایی بدترین سیاست¬های ناکارآمد و مدیران منفعل ناکار بلد  در تاریخ ۴۰ ساله ما همین سیاست¬ها و همین مدیران بوده اند. آن وقتی که پای پاسخگویی به میان میآید با ایجاد دو قطبی سعی میکنند ناکارآمدی های خودشان را به گردن اسلام و روحانیت بیندازند پس ما از اول انقلاب هر جا متعهد به اسلام و انقلاب و ارزش های اسلامی بودیم به موفقیت دست یافته ایم و هر جا به دنبال آمریکا و کشورهای غربی و لیبرالو مدیریت غیر اسلامی بودیم موفقیتها را از دست دادیم ناکارآمدی در همه عرصه ها محصول تفکر غیر اسلامی است.

تحریف شخصیت ها؛ از تاکتیک های مبارزه با روحانیت و اندیشه اسلامی

سخنران وبینار در تشریح تاکتیک پنجم یادآور شد: تحریف شخصیت ها یکی از تاکتیک های مبارزه با روحانیت و اندیشه اسلامی است. در تاریخ اندیشه اسلامی سعی می کردند با تحریف فکری یا عملی برخی از شخصیت ها به مقصود خودشان برسند مثلاً آخوند خراسانی با یک حرف مجعولو بی اساس  می گویند آخوند خراسانی با ولایت فقیه مخالف بوده است در حالی که کتابهای ایشان موجود است و تحقیق های علمی در مورد ایشان انجام شده است یا درباره شیخ انصاری میگویند که با ولایت فقیه مخالف بوده است در حالی که آثار ایشان موجود است. کتاب¬های ایشان موجود است.  کتاب قضا و شهادت ایشان موجود است که به جد از مبانی ولایت فقیه دفاع می¬کنند.  بنابراین سعی میکنند تصویر واژگونی از برخی از شخصیت ها ارائه بدهند که آخرین مورد از این شخصیت ها حضرت آیت الله سیستانی می باشد که سعی می کند شخصیت ایشان را نیز تحریف کنند. 

تلاش لیبرال ها برای تحریف شخصیت آیت الله سیستانی

وی ادامه داد: هم حضرت آیت الله سیستانی و همه مراجع تقلید به هیچ وجه نظام لیبرال را به رسمیت نمی شناسند زیرا این ها به اسلام متعهدند و می گویند اندیشه اسلامی باید مبنای نظم اجتماعی قرار گیرد البته شرایط متفاوت است شرایط ژئوپلیتیک در جمهوری اسلامی ایران با شرایط ژئوپلیتیک در عراق متفاوت است مثلاً نیروی به اسم داعش با پشتیبانی امریکایی ها در عراق به وجود می آید اگر ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران نبود و تبعیت قوای نظامی ما از ولایت امر نبود چه اتفاقی می افتاد؟ داعش می آمد و عتبات را تسخیر می کرد و هر هتک حرمتی که می خواست می کرد بعد به سراغ حوزه نجف می رفت و بعد به سمت مرجعیت می رفت و هرهتکی حرمتی که تصور بشود انجام می داد این دست قدرتمند ولایت فقیه و حکومت اسلامی بود که آنها را به عقب راند اگر ولایت فقیه نبود چه کسی می توانست از حشد الشعبی عراق حمایت بکند آن را به یک گروه مسلح و مخالف آمریکا و داعش تبدیل بکند.

حجت الاسلام والمسلمین عابدی نژاد، ادعای دوگانگی بین مرجعیت آیت الله سیستانی و جمهوری اسلامی را یک دوگانگی باطل دانست و گفت: اگر جمهوری اسلامی نبود همان بلایی را سر آیتاللهسیستانی میآوردند که بر سر آیت الله صدر آوردند و یا بر سر آیت الله خویی آوردند. آیت الله خویی را با جسارت به دفتر کار صدام بردند و او را مورد شدیدترین فشارها و بی احترامی ها قرار دادند این میشود که مرجعیت بدون پشتوانه حکومت اسلامی! در حالی که در حال حاضر هیچ مسئولی از مسئولین جمهوری اسلامی نیست که به دیدار حضرت آیت الله سیستانی می رود و ایشان سفارش به حفظ نظام نکنند.


١٣:١٣ - شنبه ٢٥ ارديبهشت ١٤٠٠    /    شماره : ٣٨٧    /    تعداد نمایش : ٢٤٤


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

اخبار > وبینار علمی مفهوم شناسی روحانیت

 

 

 

 

نسخه چاپی ©2019 rcipt.ir
آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی