نظر امام خميني (ره)درباره ولایت مطلقه فقیه
فقيه عادل ، همه اختياراتي كه پيامبر صلي الله عليه وآله و ائمه اطهار عليهم السلام در امور سياست و حكومت دارا بودند، را داراست و معقول نيست در اختيارات آن دو فرقي باشد، زيرا حاكم هر شخصي كه باشد، مجري احكام الهي و اقامه كننده حدود شرعي و گيرنده خراج و ماليات و تصرف كننده در آن ها بر طبق مصالح مسلمين است.
 ١٥:١٩ - چهارشنبه ١٩ دی ١٣٩٧ادامه مطلب >>

ولایت مطلقه فقیه به چه معناست؟
«حکومت مطلقه» در اصطلاح علوم سیاسی، به معنای حکومتی است که حاکم آن به هیچ یک از حدود سنتی یا قانونی قدرت، مقید نیست. در اسلام چنين حكومت و ولايتي براي هيچ يك از انسانها ثابت نيست، يعني حتي پيامبر و ساير معصومين (ع) نيز حاكميت بدون قيد و شرط بر هيچ كس ندارند.
 ١٥:١٨ - چهارشنبه ١٩ دی ١٣٩٧ادامه مطلب >>

دیدگاه فقها درباره نظریه ولایت فقیه
مقصود از اطلاق در عبارت ولایت مطلقه فقیه شمول و مطلق بودن نسبی در مقابل سایر دیدگاههایی است که این اطلاق و شمول را قایل نیستند، نه اینکه مطلق از هر جهت باشد.
 ١٥:١٦ - چهارشنبه ١٩ دی ١٣٩٧ادامه مطلب >>

آیا نظریه ولایت فقیه ابداع امام(ره) است؟
برخی چنین تصور کرده اند که ولایت مطلقه فقیه توسط حضرت امام خمینی( رضوان الله علیه ) ابداع شده است و سابقه ای در تاریخ فقه ندارد، در حالی که این نظریه از چنان پیشینه و جایگاهی برخوردار است که برخی از فقهای گذشته آن را مسأله ای اجماعی و مورد اتفاق علما دانسته اند.
 ١٥:١٤ - چهارشنبه ١٩ دی ١٣٩٧ادامه مطلب >>

چرا در جامعه باید فقیه عهده دار أمر حکومت شود؟
جامعه بشری نیاز به فرمانروایی از جنس انسانها دارد، فلذا خداوند حق حاکمیت بر انسانها را كه در اختيار اوست، به برخي از انسانهاي والا مرحمت فرموده، تا بر اساس احکام و فرامین الهی، به اداره جامعه بپردازند. خداوند، در درجه اول اين اجازه را به برخي از پیامبران پیشین، پیامبر اسلام و سپس به امامان معصوم(ع) داده است.
 ١٥:١٢ - چهارشنبه ١٩ دی ١٣٩٧ادامه مطلب >>
پرسمان ولایی

 

 

 

 

نسخه چاپی ©2019 rcipt.ir
آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی