شرایط شرکت در همایش

کتاب‌هایی که چاپ اول آنها در سالهای 1398 و 1399 بوده است.

پایان‌نامه‌های دکتری و سطح 4 (دکتری) که در سالهای 1398 و 1399 دفاع شده باشد.

مقالات تالیفی که در نشریات علمی و پژوهشی در سالهای 1398 و 1399 منتشر شده باشند.

محدوده آثار

  • فراخوان آثار برای این همایش شامل كلیه کتب، پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی – پژوهشی تالیفی طی دو سال (1398 - 1399) بوده است.

فرم ثبت نام

 

مهلت ارسال آثار به پایان رسیده است