سه شنبه 1392/07/09
دوشنبه 1392/07/08
دوشنبه 1392/02/23
کتاب پرسمان ولایی،ولایت فقیه و مشروعیت
هویت ایرانی و حقوق فرهنگی
آفت امريکايي
عنوان
مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< حاکمیت از مسائل اساسی اسلام است

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< آثار برگزیده و شایسته تقدیر چهارمین همایش کتاب سال حکومت اسلامی

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< اختتامیه چهارمین همایش کتاب سال حکومت اسلامی

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< پیام حضرت آیت الله جنتی به چهارمین همایش کتاب سال حکومت اسلامی

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< چهارمین همایش کتاب سال حکومت اسلامی برگزار می شود

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< مرحله دوم دوره آموزشی تربیت استاد با موضوع ولایت فقیه

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< نشست خبری چهارمین همایش کتاب سال حکومت اسلامی

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< امضای تفاهم نامه همکاری میان مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی و موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< امضای تفاهم نامه همکاری میان مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی و موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< مراسم افتتاحیه طرح آموزشی گام به گام دوره آموزش عمومی ولایت فقیه

عنوان