سه شنبه 1392/07/09
دوشنبه 1392/07/08
دوشنبه 1392/02/23
کتاب پرسمان ولایی،ولایت فقیه و مشروعیت
هویت ایرانی و حقوق فرهنگی
آفت امريکايي
عنوان
مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< ارسال 600 اثر به دبیرخانه سومین همایش کتاب سال حکومت اسلامی

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< برگزاری دوره آموزش عمومی ولایت فقیه ویژه اساتید مدارس علمیه استان یزد

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< نشست دوره ای اساتید محترم مرکز تحقیقات دبیرخانه خبرگان

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< برگزاری دوره آموزش کارگاهی ولایت فقیه در قم

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< برگزاری دوره آموزش عمومی و کارگاهی ولایت فقیه برای اساتید حوزه علمیه استان فارس

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< برگزاری دوره آموزش کارگاهی ولایت فقیه برای اساتید و مبلّغان برادر و خواهر

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< سرفصل های آموزشی ویژه اساتید فرهیخته حوزه علمیه

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< نخستین جشنواره چند رسانه‌ای حکومت اسلامی در قم فراخوان شد

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< دوره آموزش عمومی ولایت فقیه ویژه اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< آغاز به کار دومین دوره دانش افزایی فضای مجازی با رویکرد تبیین اصل ولایت فقیه و حکومت اسلامی

عنوان