سه شنبه 1392/07/09
دوشنبه 1392/07/08
دوشنبه 1392/02/23
کتاب پرسمان ولایی،ولایت فقیه و مشروعیت
هویت ایرانی و حقوق فرهنگی
آفت امريکايي
عنوان
مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< مراسم افتتاحیه طرح آموزشی گام به گام دوره آموزش عمومی ولایت فقیه

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< مراسم افتتاحیه طرح آموزشی گام به گام دوره آموزش عمومی ولایت فقیه

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< اولین جلسه نشست دوره ای اساتید منتخب ولایت فقیه+تصاویر

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< نشست خبری چهارمین همایش کتاب سال حکومت اسلامی

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< شروع دوره آموزش عمومی ولایت فقیه؛ ویژه اساتید خواهر حوزه علمیه استان مازندران

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< برگزاری نشست همفکری و جلسه هم اندیشی

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< سرفصل های آموزشی ویژه اساتید فرهیخته حوزه علمیه

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< اولین دوره تربیت مدرس زباندان و آشنا به مباحث اندیشه اسلامی و ولایت فقیه

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< پایان کار دوره آموزش عمومی ولایت فقیه برای اساتید استان یزد

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< گزارش تصویری سومین همایش کتاب سال حکومت اسلامی

عنوان