اخبار و اطلاع رسانی
 ١٢:٠٤ - دوشنبه ٢ آبان ١٤٠١ادامه مطلب >>

اولین جلسه نشست دوره ای اساتید منتخب ولایت فقیه+تصاویر
به همّت مدیریت آموزش مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی دبیرخانه خبرگان رهبری، اولین جلسه از برنامه نشست دوره ای اساتید منتخب ولایت فقیه، با حضور قائم مقام محترم مرکز؛ حجت الاسلام و المسلمین دکتر عابدی نژاد، روز 4 شنبه در محل ساختمان دبیرخانه خبرگان برگزار شد.
 ٠٢:٢٧ - دوشنبه ٧ شهريور ١٤٠١ادامه مطلب >>

شروع دوره آموزش عمومی ولایت فقیه؛ ویژه اساتید خواهر حوزه علمیه استان مازندران
به همّت مدیریت آموزش مرکز تحقیقات دبیرخانه خبرگان، همکاری دفتر سیاسی اجتماعی حوزه و مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران، دوره آموزش عمومی ویژه اساتید خواهر حوزه علمیه مازندران شروع شده است.
 ٠٣:١٢ - چهارشنبه ٢٥ خرداد ١٤٠١ادامه مطلب >>

برگزاری نشست همفکری و جلسه هم اندیشی
این جلسه به دعوت مسئول محترم دفتر سیاسی اجتماعی حوزه علمیه و به منظور بررسی آیین نامه اجرایی دوره های آموزش ولایت فقیه(موضوع تفاهم نامه علمی آموزشی فیمابین مرکز تحقیقات دبیرخانه خبرگان و مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در بخش آموزش) برگزار شد.
 ٠٢:٤٨ - چهارشنبه ٢٥ خرداد ١٤٠١ادامه مطلب >>

سرفصل های آموزشی ویژه اساتید فرهیخته حوزه علمیه
به موجب تفاهم نامه علمی - آموزشی فیمابین مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی دبیرخانه خبرگان رهبری و مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، سرفصل های آموزشی ویژه اساتید فرهیخته حوزه علمیه اعلام می گردد.
 ٠٢:١٦ - چهارشنبه ٢٥ خرداد ١٤٠١ادامه مطلب >>

سرفصل های آموزشی

1. رابطه فقه و سیاست

1-1. مفهوم شناسی واژه فقه و سیاست
2-1. دلایل پیوستگی و ارتباط فقه و سیاست
3-1. سکولاریسم؛ بیان مبانی و نقد آن
4-1. سکولاریسم و جهان اسلام

2. مشروعیت حکومت در فقه اسلامی

1-2. ضرورت حکومت(بررسی ادله منکرین حکومت مثل خوارج، آنارشیست ها، مارکسیسم و...،)
2-2. حقّ حاکمیت(بررسی دیدگاههای مربوط به منشأ حقّ حاکمیت).
3-2. حاکمیت از دیدگاه اسلام با توجه به اصل فقهی عدم ولایت احد علی احد(دلایل عقلی و نقلی).
4-2. أشکال حکومت، ملاک و معیار اسلامی بودن حکومت.
5-2. بررسی فقهی دو دیدگاه انتصاب و انتخاب

3. رابطه فقه و سیاست در عصر غیبت

1-3. تشکیل حکومت در عصر غیبت
2-3. شرایط حاکم اسلامی

4. ولایت فقیه؛ شرایط، ادله و مستندات

1-4. مفهوم شناسی واژگانی همچون: ولایت، فقه، فقیه، ولایت مطلقه، ولایت تکوینی و تشریعی
2-4. مناصب و اختیارات فقیه(شئونات فقیه).
3-4. ادله و مستندات ولایت فقیه(راههای اثبات ولایت فقیه با دلایل عقلی و نقلی)
4-4. چگونگی کنترل قدرت و نظارت بر حاکم اسلامی

5. پیشینه و تاریخچه نظریه ولایت فقیه(در دو دوره فقه مأثور و تفریعی)

1-5. حاکمیت و مراتب آن در اسلام از نگاه علماء
1-1-5. حاکمیت فقیه در نگاه شیخ مفید(ره)
2-1-5. حاکمیت مشروع در ابوالصلاح حلبی
3-1-5. حاکمیت سیاسی در نگاه شیخ طوسی
4-1-5. حاکمیت مشروع و نامشروع در نگاه فقهایی همچون ابن ادریس حلی، محقق حلی صاحب شرایع، علامه حلی صاحب نهایه الاحکام، شهید اول، ابن فهد حلّی، محقق کرکی، فیض کاشانی،کاشف الغطاء، مرحوم ملااحمد نراقی و...،
5-1-5. تطور و تکامل تاریخی در نظریه ولایت فقیه در فقه اسلامی

6. ماهیت و وظایف حکومت در فقه اسلامی

1-6. اهداف حکومت اسلامی
2-6. حقوق مردم بر حاکم اسلامی و بالعکس

7. نقش امّت در اداره حکومت در فقه اسلامی

1-7. جایگاه مردم در حکومت اسلامی و چگونگی نقش آفرینی آنان
2-7. جایگاه فقهی مجلس شورای اسلامی
3-7. جایگاه فقهی مجلس خبرگان رهبری

1. مفهوم شناسی دین و سیاست

1-1. تبیین گستره دین(بیان ماهیت و تعریف حداقلی و حداکثری از دین)
2-1. دلایل پیوستگی دین و سیاست
3-1. بررسی مبانی سکولاریسم و نقد آن
4-1. سکولاریسم و جهان اسلام، سکولاریسم در ایران.

2. ضرورت حکومت

1-2. حکومت در اسلام.
2-2. بررسی ادله منکرین حکومت مانند خوارج، آنارشیست ها و مارکسیسم.
3-2. اهداف حکومت اسلامی
4-2. تشکیل حکومت در عصر غیبت.
5-2. شرایط حاکم اسلامی

3. مشروعیت و مقبولیت

1-3. منشأ مشروعیت و نظریه های مربوط به آن
2-3. مشروعیت در اسلام
3-3. بررسی دو دیدگاه انتصاب و انتخاب
4-3. نوع نظام سیاسی مبتنی بر اندیشه ولایت فقیه(مردم‌سالاری دینی) و مقایسه آن با دیگر نظام های سیاسی دنیا.
5-3. چگونگی نقش آفرینی مردم در حکومت اسلامی
6-3. جایگاه فقهی- حقوقی و نقش مجلس خبرگان رهبری.

4. نظام ولایت فقیه

1-4. پیشینه نظری و عملی اندیشه ولایت فقیه
2-4. ادله و مستندات نقلی و عقلی ولایت فقیه
3-4. اختیارات فقیه(مناصب و شئون فقیه)
4-4. ولایت مطلقه(عامّه) و مقیّده
5-4. شورایی یا فردی بودن ولایت فقیه
6-4. گستره و حوزه اختیارات رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
7-4. تبیین احکام اولیه و ثانویه و ماهیت حکم حکومتی در چارچوب ولایت مطلقه فقیه.
8-4. نسبت ولایت فقیه با مراجع تقلید
9-4. ولایت فقیه و مرزهای جغرافیایی

5. کارآمدی نظام اسلامی

1-5. تبیین مفهوم کارآمدی و نظریه های مربوط به آن.
2-5. دستآوردهای خرد وکلان نظام اسلامی در سطح داخلی،منطقه¬ای و بین المللی)
3-5. آسیب¬شناسی نظام جمهوری اسلامی و راهکارهای برون رفت از آن.
4-5. احزاب و جریان¬های سیاسی در نسبت با ولایت فقیه

6. شرایط حاکم اسلامی در فقه و منابع اهل سنّت.

1-6. ویژگی های حاکم در مذاهب اربعه اهل سنّت
1-6. نسبت اهل حلّ و عقد با جایگاه حقوقی مجلس خبرگان در نظام اسلامی ایران.

1. مبانی حکومت اسلامی

1-1. مبانی معرفت شناختی
2-1. مبانی انسان شناختی
3-1. مبانی هستی شناختی
4-1. مبانی دین شناختی
5-1. مفهوم شناسی حکومت اسلامی(مفاهیمی همچون حکومت، سیاست، ولایت، ولایت فقیه و...).

2. ماهیت حکومت اسلامی

1-2. ضرورت حکومت، ضرورت حکومت اسلامی و تشکیل حکومت در عصر غیبت
2-2. مؤلفه های حکومت
3-2. قانونگذاری در حکومت اسلامی
4-2. اجراء و تنفیذ در حکومت اسلامی
5-2. نظارت و قضاوت در حکومت اسلامی

3. ویژگی های حکومت اسلامی

1-3. ولایت فقیه در حکومت اسلامی
2-3. اختیارات ولایت فقیه
3-3. مشروعیت در حکومت اسلامی
4-3. نقش مردم در حکومت اسلامی
5-3. نقش خبرگان در حکومت اسلامی

4. پیشینه و تاریخچه ولایت فقیه

1-4. ولایت فقیه در عصر معصومین(ع)
2-4. ولایت فقیه در عصر غیبت
3-4. ولایت فقیه در فقه مأثور(نصّ)
4-4. ولایت فقیه در فقه تفریعی(استدلالی)

5. ادله و مستندات حکومت اسلامی

1-5. ادله و مستندات عقلی
2-5. ادله و مستندات نقلی(آیات و روایات)

6. نتایج و پیآمدهای حکومت اسلامی

1-6. حکومت اسلامی و روابط بین الملل
2-6. حکومت اسلامی و وحدت اسلامی
3-6. حکومت اسلامی و مسلمانان دیگر ممالک

اساتید مرکز

مهدی
ابوطالبی
مصطفی
اسکندری
مهدی
امیدی
سعید
باغستانی
قاسم
شبان نیا
محمدحسین
رئیس زاده
امین رضا
عابدی نژاد
سجاد
ایزدهی
محمدجواد
نوروزی
معرفی
واحد آموزش مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی دبیرخانه خبرگان به منظور معرفی ولایت فقیه در مجامع علمی داخل و خارج کشور و ترویج اندیشه حکومت اسلامی و ولایت فقیه در سطوح مختلف جامعه(موضوع بند 2 و 3 ماده 51 و بند واو بخش اول ماده 87- آیین نامه داخلی مجلس خبرگان، فعالیت علمی و آموزشی خود را در قالب برگزاری کلاس و کارگاههای تخصصی پاسخگویی به شبهات ولایت فقیه برای عموم علاقمندان خصوصاً برای جامعه نخبگانی؛ مراکز و مدارس حوزوی- دانشگاهی استانها و شهرستانهای کشور ارائه می نماید. دوره های آموزشی مرکز تحقیقات خبرگان در سه سطح برگزار می شود:
1. دوره آموزش عمومی
2. دوره کارگاهی تخصصی
3. دوره سطح عالی(تربیت مدرس).
* عزیزان برای آگاهی بیشتر از سرفصل ها و محتوای آموزشی دوره ها با واحد آموزش مرکز تحقیقات تماس بگیرند.
چندرسانه ای