کارگاه های تخصصی ولایت فقیه ویژه جامعه المصطفی

با همکاری واحد آموزش مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی وابسته به دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، معاونت سیاسی اجتماعی حوزه های علمیه و جامعه المصطفی العالمیه، کارگاه تخصصی آموزشی ولایت فقیه، ویژه اساتید و اعضای محترم هیأت علمی جامعه المصطفی به مدت سه روز در مجتمع امین، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی برگزار شد.

این دوره کارگاهی در قالب دو گروه، در دو شیفت صبح و عصر مجموعاً برای هر گروه ۱۲ تا ۱۴ ساعت با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد.

حجج اسلام مصطفی اسکندری و محمدجواد نوروزی از اساتید این دوره بودند.

کلاس های آموزشی نوبت صبح با تدریس حجت الاسلام اسکندری به مدت سه روز برگزار شد.

سرفصلهای مهم دوره آموزشی این کارگاه:

رابطه دین و سیاست

سکوالریسم و نقد و بررسی مبانی آن

شئون و مناصب فقیه

و مسأله تشکیل حکومت در عصر غیبت معصوم 

نوبت عصر با تدریس حجت الاسلام نوروزی برگزار گردید که سرفصلهای آن عبارتند از:

مناسبات دین و سیاست(نقد و بررسی سکوالریسم)،

دین و حکومت(حکومت در اسلام، حکومت در عصر غیبت، منشأ مشروعیت، نظریه مردم سالاری دینی در مقایسه با دیگر نظام های سیاسی دنیا)

و دین حاکمیت(پیشینه نظریه والیت فقیه، شرایط و ویژگی ها، دالئل یا همان مستندات عقلی و نقلی نظریه والیت فقیه و...،)


دوره تربیت مدرس ولایت فقیه استان خوزستان

دوره تربیت مدرس ولایت فقیه به همت مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی و با همکاری معاونت تهذیب حوزه علمیه استان خوزستان و با حضور استاد آیت الله محسن حیدری  برگزار گردید.

در این کارگاه موضوعاتی همچون «چرایی ولایت فقیه»، «آیا در اسلام نظام سیاسی مطرح است؟»، «ماهیت نظام سیاسی» و «مبانی فقهی ولایت فقیه» طرح و مورد بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است به منظور اثربخشی بیشتر این دوره آموزشی، دوره دو روزه مطالعاتی و تحقیقاتی در دارالتحقیق مدرسه علمیه امام خمینی(ره) نیز در نظر گرفته شده است.

 


دوره آموزشی ویژه طلاب سطح یک مدرسه علمیه مشکین شهر

دوره آموزشی ولایت فقیه ویژه طلاب سطح یک مدرسه علمیه مشکین شهر اردبیل برگزار شد.

در این دوره آموزشی درباره نسبت و رابطه سیاست با دین،تبیین شاخصه نظام های سیاسی(نظام ولایی اسلام و تقابل آن با نظام سیاسی لیبرالیسم غرب) در موضوع قلمرو دین،بنیادهای فکری سکوالریسم که نتیجه اش مدل و ساختاری به نام دموکراسی است و...،بحث شد.

همچنین موضوعاتی مانند مبانی سیاست اسلامی که نتیجه اش مدل و نظامی به نام مردم سالاری دینی است و اصل والیت مطلقه فقیه نیز در این دوره آموزشی تبیین گردید.

گفتنی است حجه الاسلام و المسلمین دکتر نورزاد زیدعزه به عنوان استاد وحجه الاسلام و المسلمین ملکی زیدعزه به عنوان مسئول برگزاری در این دوره حضور داشتند.


دوره آموزشی ولایت فقیه در شهرستان بلده 

به همت مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی، دوره آموزشی ولایت فقیه ویژه طلاب سطح یک مدرسه علمیه شهرستن بلده برگزار شد.

در این دوره آموزشی درباره اعطای حق حاکمیت و ولایت تشریعی الهی نسبت به پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) بحث و ادله عقلی و نقلی آن تبیین گردید. 

گفتنی است حجه الاسلام و المسلمین خوبانی زیدعزه به عنوان استاد و حجه الاسلام و المسلمین صادقی زیدعزه به عنوان مسئول برگزاری در این دوره حضور داشتند.


دوره ولایت فقیه در شهرستان قائم شهر

دوره آموزشی ولایت فقیه با حضور استاد حجه الاسلام و المسلمین خوبانی ویژه طلاب سطح 1 مدرسه محمدیه قائم شهر برگزار شد.

استاد این دوره آموزشی مباحث خود را درباره منشأ حاکمیت یا به تعبیر دیگر، اینکه حاکمیت از کجا سرچشمه می گیرد؟ و انحصار حق حاکمیت به خداوند متعال(ررسی ادله عقلی و نقلی) مطرح نمود و خاطرنشان ساخت: با توجه به أصل فقهی" عدم ولایت أحد علی أحد"حاکمیت بر انسان ها تنها برای کسانی مجاز است که از طرف خداوند اجازه أمر و نهی را نسبت به انسانهای دیگر داشته باشند.


دوره ولایت فقیه در مدرسه شهید بهشتی نوشهر 

دوره آموزشی ولایت فقیه ویژه طلاب مدرسه شهید بهشتی نوشهر، برگزار شد.

این دوره آموزشی  روز دوشنبه، چهاردهم مرداد با حضور استاد حجه الاسلام والمسلمین مهدی خوبانی برگزار گردید.

استاد این دوره آموزشی با بیان اینکه باتوجه به اصل فقهی" عدم سلطه و ولایت احد علی احد"؛انسان ها آزاد آفریده شده اند وکسی حق ولایت وسلطه بر دیگری راندارد بجز خدا... به طرح و پاسخ به این سئوالات پرداخت:

  • منشا حاکمیت خداوند چیست؟
  • آیا گستره ودایره این ولایت علاوه بر پیامبر(ص) و معصومین(ع) فقهاء را نیز دربرمی گیرد؟
  • اگر جواب مثبت است، ادله عقلی و نقلی آن کدام است؟
  • و...


 دوره آموزشی ولایت فقیه در شهرستان نکا

دوره آموزشی ولایت فقیه، از سوی مرکزتحقیقات علمی حکومت اسلامی دبیرخانه خبرگان و با همکاری دفتر سیاسی حوزه علمیه استان مازندران، در شهرستان نکا برگزار شد.

در این دوره آموزشی که با حضور حجه الاسلام مهدی خوبانی در مسجد جامع شهرستان نکا برگزار گردید، جایگاه ولایت فقیه از منظر عقل ونقل (بررسی ادله عقلی ونقلی حاکمیت و ولایت فقیه) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است تاریخ برگزاری این دوره، روز یکشنبه مورخ 13 مردادماه سال جاری بوده است.


برگزاری دوره آموزشی ولایت فقیه ویژه طلاب سفیران هدایت

مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان با همکاری دفتر اجتماعی – سیاسی مرکز مدیریت حوزه های علمیه، دوره آموزشی ولایت فقیه را برای طلاب سفیران هدایت مدرسه علمیه صدوقی(فاز6)  برگزار نمود.

این دوره آموزشی، با حضور  استاد حجه الاسلام و المسلمین محمدی برگزار شد و درباره موضوعاتی نظیر رابطه دین و سیاست و تبیین ولایت فقیه در عصر غیبت بحث و تبادل نظر شد. 

گفتنی است حجه الاسلام و المسلمین صالحی فر مسئولیت اداره این دوره را بر عهده داشت.


دوره آموزشی ولایت فقیه ویژه طلاب مدرسه رسالت

دوره آموزشی ولایت فقیه به همت مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی ویژه طلاب مدرسه علمیه رسالت برگزار شد.

حجه الاسلام والمسلمین سیدمصطفی محمدی، به عنوان استاد این دوره، اپیرامون نیاز عقلی بشر به حکومت(با توجه به زیست اجتماعی انسان)، منشأحاکمیت (ادله عقلی و نقلی) و حاکمیت معصومین(ع) و حاکمیت فقیه مباحث خود را ارائه نمود.

گفتنی است این دوره آموزشی با مدیریت حجه الاسلام والمسلمین امیری، با حضور طلاب پایه 2و 4 مدرسه رسالت در قم برگزار گردید.


برگزاری دوره آموزشی ولایت فقیه ویژه طلاب پایه 4 و 5 هرمزگان

مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان با همکاری دفتر اجتماعی – سیاسی مرکز مدیریت حوزه های علمیه،دوره آموزشی ولایت فقیه را برای طلاب پایه 4 و 5 حوزه علمیه هرمزگان برگزار نمود.
این دوره آموزشی به مدت سه روز برای طلاب حوزه علمیه هرمزگان که در اردوی آموزشی مهارتی قم حضور داشتند، با حضور  استاد حجه الاسلام و المسلمین لیالی برگزار شد و موضوعاتی همچون پیشینه نظریه ولایت فقیه، ولایت فقیه و گستره اختیارات آن در کلام فقهاء، مبنای مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و ...بحث و تبادل نظر شد. 
گفتنی است حجه الاسلام و المسلمین ذاکری مسئولیت اداره این دوره را بر عهده داشت.


دوره آموزشی ولایت فقیه برای طلاب حوزه علمیه هرمزگان برگزار شد

دوره آموزشی ولایت فقیه از سوی مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی ویژه طلاب حوزه علمیه هرمزگان برگزار شد.
گفتنی است حجه الاسلام و المسلمین درستکار به عنوان استاد و حجه الاسلام و المسلمین ذاکری به عنوان مسئول این دوره آموزشی حضور داشتند.
این دوره آموزشی در تاریخ 6،5 و7 مردادماه جاری به مدت سه روز برای طلاب پایه اول تا سوم حوزه علمیه هرمزگان برگزار شد و موضوعاتی همچون ضرورت وجود یک ساختار قانونی قدرتمند(دولت و حاکمیت)برای جلوگیری از تزاحم حقوق در سطح جامعه، رابطه دیانت با سیاست و دیدگاه اسلام درباره سیاست، ساختار سیاسی اسلام و مدلی(نظام ولایی) را که برای اداره جامعه و مدیریت آن پیشنهاد می کند و...مطرح گردید.

 


دوره آموزشی ولایت فقیه ویژه طلاب مدرسه آیت الله بروجردی(ره)

دوره آموزشی ولایت فقیه به همت مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی، ویژه طلاب مدرسه آیت الله بروجردی کرمانشاه برگزار شد.
در این اردوی آموزشی، پیرامون منشأ حاکمیت (دلیل عقلی و نقلی)و تبیین حاکمیت معصومین(ع) و حاکمیت فقیه، معنای فقیه و ولایت فقیه،پیشینه اصل ولایت فقیه، بررسی ادله عقلی و نقلی برای اثبات این نظریه، تشکیل حکومت  و مشروعیت آن در اندیشه سیاسی اسلام و...بحث شد.
گفتنی است این دوره به مدت 11 جلسه ویژه طلاب پایه 7 تا 10 مدرسه علمیه آیت الله بروجردی با حضور استاد حجه الاسلام و المسلمین رضا محمدی«زیدعزه» و با مدیریت حجه¬الاسلام و المسلمین ولی خواه «زیدعزه»، در شهرستان رامسر برگزار گردید.

 


برگزاری دوره آموزش ولایت فقیه در مدرسه علمیه امام حسین(ع)

دوره آموزشی ولایت فقیه، ویژه اردوهای آموزشی – مهارتی حوزه های علمیه با همکاری مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان و دفتر اجتماعی – سیاسی مرکز مدیریت حوزه های علمیه،در مدرسه علمیه امام حسین(ع) قم برگزار شد.                

1_81076174

 محل برگزاری: شهرستان قم، مدرسه علمیه امام حسین(ع)

مدیر مسئول: حجه­ الاسلام و المسلمین بریحی   

  

استاد: حجه الاسلام و المسلمین درستکار

مخاطبین: طلاب پایه 2 و 3


برگزاری دوره آموزش ولایت فقیه در شهرستان قم

دوره آموزشی ولایت فقیه، ویژه اردوهای آموزشی – مهارتی حوزه های علمیه با همکاری مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان و دفتر اجتماعی – سیاسی مرکز مدیریت حوزه های علمیه،مورخ98/4/11 در شهرستان قم، مدرسه بقیةالله برگزار شد.                

1_81076174

 محل برگزاری: شهرستان قم، مدرسه بقیةالله 

مدیر مسئول: حجه­ الاسلام و المسلمین موسوی   

  

استاد: حجه الاسلام و المسلمین حمیدیان 

مخاطبین: طلاب پایه 4، 5 و6


برگزاری دوره آموزش ولایت فقیه در موسسه آموزشی امام خمینی(ره)

دوره آموزشی ولایت فقیه، ویژه اردوهای آموزشی – مهارتی حوزه های علمیه با همکاری مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان و دفتر اجتماعی – سیاسی مرکز مدیریت حوزه های علمیه،مورخ98/4/20 در شهرستان قم،در محل مؤسسه آموزشی امام خمینی(ره) برگزار شد.         

 محل برگزاری: شهرستان قم، موسسه آموزشی امام خمینی(ره)

مدیر مسئول: حجه­ الاسلام و المسلمین عبدوس   

  

استاد: حجه الاسلام و المسلمین کریمی

مخاطبین: طلاب پایه 2, 3, 4، 5 و6 مدرسه رشد


برگزاری دوره آموزش ولایت فقیه در شهرستان اراک

دوره آموزشی ولایت فقیه، ویژه اردوهای آموزشی – مهارتی حوزه های علمیه با همکاری مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان و دفتر اجتماعی – سیاسی مرکز مدیریت حوزه های علمیه،مورخ98/4/12 در شهرستان اراک برگزار شد.                

1_81076174

 محل برگزاری: شهرستان اراک، مجتمع خاتم الانبیاء(ص) 

مدیر مسئول: حجه­ الاسلام و المسلمین ربیعی

  

استاد: حجه الاسلام و المسلمین طاهری آکردی

مخاطبین: طلاب سطح 2


برگزاری دوره آموزش ولایت فقیه در مدرسه فیضیه بابل

دوره آموزشی ولایت فقیه، ویژه اردوهای آموزشی – مهارتی حوزه های علمیه با همکاری مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان و دفتر اجتماعی – سیاسی مرکز مدیریت حوزه های علمیه،مورخ98/4/19 در شهرستان بابل برگزار شد.
      

1_81076174

 محل برگزاری: شهرستان بابل مدرسه فیضیه

مدیر مسئول: حجه­ الاسلام و المسلمین قنبری

 

استاد: حجه الاسلام و المسلمین خوبانی

مخاطبین: طلاب پایه 3 و 4  

1_81076174

استاد: حجه الاسلام و المسلمین عباس زاده گنجی

مخاطبین: طلاب پایه 5 و 6

 
 

برگزاری دوره آموزش ولایت فقیه در منطقه وانا شهرستان آمل

دوره آموزشی ولایت فقیه، ویژه اردوهای آموزشی – مهارتی حوزه های علمیه با همکاری مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان و دفتر اجتماعی – سیاسی مرکز مدیریت حوزه های علمیه، مورخ 98/4/18 در شهرستان آمل (منطقه وانا) برگزار شد.                

1_81076174

 محل برگزاری: شهرستان آمل منطقه وانا 

مدیر مسئول: حجه­ الاسلام و المسلمین توفیق 

  

استاد: حجه الاسلام و المسلمین خوبانی

مخاطبین: طلاب پایه 2 و 3  مدرسه خاتم الانبیاء(ص)  

 

استاد: حجه الاسلام و المسلمین عباس زاده گنجی

مخاطبین: طلاب پایه 4 مدرسه خاتم الانبیاء(ص)

 


 

دوره اول طرح آموزشی موضوعات اندیشه سیاسی و بحث ولایت فقیه

2 و 3 اسفند ماه 1396

استان مرکزی

 

حوزه 

استان 

تاریخ 

استاد طرح 

صاحب الامر(عج) 

آشتیان 

96/12/2 

حجت الاسلام طاهری آکردی 

امام خمینی(ره) 

خمین 

96/12/2 

حجت الاسلام رئیسزاده 

خاتم الانبیاء 

اراک 

96/12/2 

حجت الاسلام نوروزی 

حاج ابراهیم(ره) 

اراک 

96/12/2 

حجت الاسلام رضا محمدی 

امام صادق(ع) 

تفرش 

96/12/3 

حجت الاسلام اسکندری 

القائم(عج) 

محلات 

96/12/3 

حجت الاسلام شباننیا 

اساتید و روحانیون استان 

اراک 

96/12/3 

آیت الله کعبی 

 

دوره دوم طرح آموزشی موضوعات اندیشه سیاسی و بحث ولایت فقیه

25و26 مهرماه 1397

استان مرکزی

حوزه 

استان 

تاریخ 

استاد طرح 

ولیعصر(عج) 

ساوه 

97/7/25 

حجت الاسلام طاهری آکردی 

صادق(ع) 

ساوه 

97/7/25 

حجت الاسلام اسکندری 

صاحب الامر(عج) 

آشتیان 

97/7/26 

حجت الاسلام رضا محمدی 

امام خمینی(ره) 

اراک 

97/7/26 

حجت الاسلام رئیسزاده 

حاج ابراهیم(ره) 

اراک 

97/7/26 

حجت الاسلام طاهری آکردی 

آقا ضیاء الدین(ره) 

اراک 

97/7/26 

حجت الاسلام حمیدیان 

خاتم الانبیاء(ص) 

اراک 

97/7/26 

حجت الاسلام نعیمیان 

امام مهدی(عج) 

اراک 

97/7/26 

حجت الاسلام درستکار 

امام خمینی(ره) 

خمین 

97/7/26 

حجت الاسلام جوان آراسته 

القائم(عج) 

محلات 

97/7/26 

حجت الاسلام سیدمصطفی محمدی 

دوره اول طرح آموزشی موضوعات اندیشه سیاسی و بحث ولایت فقیه

23و24 آبان ماه 1397

استان همدان

حوزه 

استان 

تاریخ 

استاد طرح 

مرحوم آخوند همدانی(ره) 

همدان 

97/8/23 

حجت الاسلام اسکندری 

مرحوم آخوند(ره) 

همدان 

97/8/23 

حجت الاسلام حمیدیان 

آیت الله بهاری(ره) 

بهار  

97/8/24 

حجت الاسلام نعیمیان 

امام علی بن ابیطالب(ع) 

ملایر 

97/8/24 

حجت الاسلام طاهری آکردی 

برگزاری طرح آموزشی موضوعات فقه سیاسی ( بحث ولایت فقیه ) با همکاری دفتر سیاسی حوزه علمیه قم

19و20 تیرماه1397

 

حوزه 

استان 

تاریخ 

استاد طرح 

امام خمینی(ره) 

یزد 

97/4/19 

حجت الاسلام اسکندری 

           ولیعصر (عج) 

قمصر کاشان 

97/4/20 

حجت الاسلام لیالی 

       امام خمینی (ره) 

اهواز 

97/4/14 

حجت الاسلام اسکندری 

 طرح آموزشی موضوعات اندیشه سیاسی و بحث ولایت فقیه

25 اسفند ماه 1396

استان قزوین

حوزه 

استان 

تاریخ 

استاد طرح 

امام صادق (ع) 

قزوین 

96/12/25 

حجت الاسلام طاهری آکردی 

شیخ الاسلام(ره) 

قزوین 

96/12/25 

آیت الله کعبی 

التفاتیه  

قزوین 

96/12/25 

حجت الاسلام نوروزی 

تاکستان 

قزوین 

96/12/25 

حجت الاسلام رضا محمدی 

 

 محل برگزاری: شهرستان قم، مدرسه بقیةالله 

مدیر مسئول: حجه­ الاسلام و المسلمین موسوی   

  

استاد: حجه الاسلام و المسلمین حمیدیان 

مخاطبین: طلاب پایه 4، 5 و6

آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی