معرفی کلی همایش

به دلیل اهمیت و ضرورت بحث حکومت اسلامی تاکنون کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و تک نگاریهای بسیاری سامان یافته است. که وجود این حجم از منابع و فربهی روزافزون آن، لزوم اطلاع رسانی جامع، روزآمد و مطمئن را ضرورت بخشیده است. یکی از راههای اصلی برای شناسایی و معرفی منابع حکومت اسلامی، برگزاری همایشی برای حمایت و تشویق پدیدآورندگان متعهد و متخصص كتاب و پايان‌نامه در این زمینه است. در راستای این امر، مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی وابسته به دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری برگزاری دومین همایش کتاب سال حکومت اسلامی را در اولویت‌های اصلی خود قرار داد. اولین دوره این همایش نیز در سال 1385 برگزار گردیده بود.

ارکان و شورای علمی همایش

 • الف. اركان همايش، عبارت است از:

 • 1. شوراي عالی پژوهش
 • 2. رئيس
 • 3. دبير علمی
 • 4. دبیر اجرایی
 • 5. شوراي علمي همايش
 • 6. هیئت‌های داوری
 • ب. شوراي علمي همايش، بالاترين مرجع علمي همايش است كه اعضاي اين شورا، عبارت‌اند از:

 • 1. رئیس مرکز تحقیقات (رئیس)
 • 2. قائم مقام مركز تحقیقات حکومت اسلامی و دبیر علمی همایش (نايب ‌رئيس)
 • 3. دبیر اجرایی همایش
 • 4. رؤساي هيئت‌هاي داوري، حسب مورد
 • 5. دو تا چهار نفر از اساتيد برجسته و صاحب‌نظر، به پيشنهاد قائم مقام مرکز و تصويب شوراي سياست‌گذاري

معرفی دبیر علمی و اجرایی همایش

دبیر علمی همایش: دکتر امین‌رضا عابدی‌نژاد


دبیر اجرایی همایش: بهروز هماییفرآیند ارزیابی آثار

الف. ارزیابی اولیه (اجمالی): آثار رسیده به دبیرخانه همایش پس از قرار گرفتن در گروه علمی مرتبط توسط هیئت‌های داوری هر موضوع مورد ارزیابی اولیه قرار می‌گیرند و براساس شاخصهای طراحی شده، نسبت به برخورداری از شرائط مناسب محتوایی و ساختاری، جهت ورود به مرحله داوری تفصیلی سنجیده می‌شوند، آثاری که در این ارزیابی موفق به کسب امتیاز لازم نشوند از گردونه رقابت خارج می‌شوند و آثار منتخب برای ارزیابی تفصیلی به مرحله بعد می‌روند.

ب. ارزیابی تفصیلی: آثار راه یافته به مرحله دوم داوری حداقل توسط سه تن از داوران و ارزیابان ـ كه به انتخاب هیئت داوران خواهند بود ـ بررسی می‌شوند و نتایج ارزیابی در فرم‌های ویژه‌ای بدین منظور تهیه می شود، درج می گردد. آثاری که از 100 امتیاز، میانگین 70 امتیاز یا بیشتر را کسب کنند، به مرحلۀ نهایی داوری راه می یابند.

ج. انتخاب نهایی: آثار ارزیابی‌شده تفصیلی، مجدداً توسط شورای علمی همایش بررسی و آثار برگزیده و شایسته تقدیر انتخاب می‌گردند.