برگزاری دوره آموزشی ولایت فقیه ویژه طلاب سفیران هدایت

مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان با همکاری دفتر اجتماعی – سیاسی مرکز مدیریت حوزه های علمیه، دوره آموزشی ولایت فقیه را برای طلاب سفیران هدایت مدرسه علمیه صدوقی(فاز6)  برگزار نمود.

این دوره آموزشی، با حضور  استاد حجه الاسلام و المسلمین محمدی برگزار شد و درباره موضوعاتی نظیر رابطه دین و سیاست و تبیین ولایت فقیه در عصر غیبت بحث و تبادل نظر شد. 

گفتنی است حجه الاسلام و المسلمین صالحی فر مسئولیت اداره این دوره را بر عهده داشت.


دوره آموزشی ولایت فقیه ویژه طلاب مدرسه رسالت

دوره آموزشی ولایت فقیه به همت مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی ویژه طلاب مدرسه علمیه رسالت برگزار شد.

حجه الاسلام والمسلمین سیدمصطفی محمدی، به عنوان استاد این دوره، اپیرامون نیاز عقلی بشر به حکومت(با توجه به زیست اجتماعی انسان)، منشأحاکمیت (ادله عقلی و نقلی) و حاکمیت معصومین(ع) و حاکمیت فقیه مباحث خود را ارائه نمود.

گفتنی است این دوره آموزشی با مدیریت حجه الاسلام والمسلمین امیری، با حضور طلاب پایه 2و 4 مدرسه رسالت در قم برگزار گردید.


برگزاری دوره آموزشی ولایت فقیه ویژه طلاب پایه 4 و 5 هرمزگان

مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان با همکاری دفتر اجتماعی – سیاسی مرکز مدیریت حوزه های علمیه،دوره آموزشی ولایت فقیه را برای طلاب پایه 4 و 5 حوزه علمیه هرمزگان برگزار نمود.
این دوره آموزشی به مدت سه روز برای طلاب حوزه علمیه هرمزگان که در اردوی آموزشی مهارتی قم حضور داشتند، با حضور  استاد حجه الاسلام و المسلمین لیالی برگزار شد و موضوعاتی همچون پیشینه نظریه ولایت فقیه، ولایت فقیه و گستره اختیارات آن در کلام فقهاء، مبنای مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و ...بحث و تبادل نظر شد. 
گفتنی است حجه الاسلام و المسلمین ذاکری مسئولیت اداره این دوره را بر عهده داشت.


دوره آموزشی ولایت فقیه برای طلاب حوزه علمیه هرمزگان برگزار شد

دوره آموزشی ولایت فقیه از سوی مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی ویژه طلاب حوزه علمیه هرمزگان برگزار شد.
گفتنی است حجه الاسلام و المسلمین درستکار به عنوان استاد و حجه الاسلام و المسلمین ذاکری به عنوان مسئول این دوره آموزشی حضور داشتند.
این دوره آموزشی در تاریخ 6،5 و7 مردادماه جاری به مدت سه روز برای طلاب پایه اول تا سوم حوزه علمیه هرمزگان برگزار شد و موضوعاتی همچون ضرورت وجود یک ساختار قانونی قدرتمند(دولت و حاکمیت)برای جلوگیری از تزاحم حقوق در سطح جامعه، رابطه دیانت با سیاست و دیدگاه اسلام درباره سیاست، ساختار سیاسی اسلام و مدلی(نظام ولایی) را که برای اداره جامعه و مدیریت آن پیشنهاد می کند و...مطرح گردید.

 


دوره آموزشی ولایت فقیه ویژه طلاب مدرسه آیت الله بروجردی(ره)

دوره آموزشی ولایت فقیه به همت مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی، ویژه طلاب مدرسه آیت الله بروجردی کرمانشاه برگزار شد.
در این اردوی آموزشی، پیرامون منشأ حاکمیت (دلیل عقلی و نقلی)و تبیین حاکمیت معصومین(ع) و حاکمیت فقیه، معنای فقیه و ولایت فقیه،پیشینه اصل ولایت فقیه، بررسی ادله عقلی و نقلی برای اثبات این نظریه، تشکیل حکومت  و مشروعیت آن در اندیشه سیاسی اسلام و...بحث شد.
گفتنی است این دوره به مدت 11 جلسه ویژه طلاب پایه 7 تا 10 مدرسه علمیه آیت الله بروجردی با حضور استاد حجه الاسلام و المسلمین رضا محمدی«زیدعزه» و با مدیریت حجه¬الاسلام و المسلمین ولی خواه «زیدعزه»، در شهرستان رامسر برگزار گردید.

 


برگزاری دوره آموزش ولایت فقیه در مدرسه علمیه امام حسین(ع)

دوره آموزشی ولایت فقیه، ویژه اردوهای آموزشی – مهارتی حوزه های علمیه با همکاری مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان و دفتر اجتماعی – سیاسی مرکز مدیریت حوزه های علمیه،در مدرسه علمیه امام حسین(ع) قم برگزار شد.                

1_81076174

 محل برگزاری: شهرستان قم، مدرسه علمیه امام حسین(ع)

مدیر مسئول: حجه­ الاسلام و المسلمین بریحی   

  

استاد: حجه الاسلام و المسلمین درستکار

مخاطبین: طلاب پایه 2 و 3


برگزاری دوره آموزش ولایت فقیه در شهرستان قم

دوره آموزشی ولایت فقیه، ویژه اردوهای آموزشی – مهارتی حوزه های علمیه با همکاری مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان و دفتر اجتماعی – سیاسی مرکز مدیریت حوزه های علمیه،مورخ98/4/11 در شهرستان قم، مدرسه بقیةالله برگزار شد.                

1_81076174

 محل برگزاری: شهرستان قم، مدرسه بقیةالله 

مدیر مسئول: حجه­ الاسلام و المسلمین موسوی   

  

استاد: حجه الاسلام و المسلمین حمیدیان 

مخاطبین: طلاب پایه 4، 5 و6


برگزاری دوره آموزش ولایت فقیه در موسسه آموزشی امام خمینی(ره)

دوره آموزشی ولایت فقیه، ویژه اردوهای آموزشی – مهارتی حوزه های علمیه با همکاری مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان و دفتر اجتماعی – سیاسی مرکز مدیریت حوزه های علمیه،مورخ98/4/20 در شهرستان قم،در محل مؤسسه آموزشی امام خمینی(ره) برگزار شد.         

 محل برگزاری: شهرستان قم، موسسه آموزشی امام خمینی(ره)

مدیر مسئول: حجه­ الاسلام و المسلمین عبدوس   

  

استاد: حجه الاسلام و المسلمین کریمی

مخاطبین: طلاب پایه 2, 3, 4، 5 و6 مدرسه رشد


برگزاری دوره آموزش ولایت فقیه در شهرستان اراک

دوره آموزشی ولایت فقیه، ویژه اردوهای آموزشی – مهارتی حوزه های علمیه با همکاری مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان و دفتر اجتماعی – سیاسی مرکز مدیریت حوزه های علمیه،مورخ98/4/12 در شهرستان اراک برگزار شد.                

1_81076174

 محل برگزاری: شهرستان اراک، مجتمع خاتم الانبیاء(ص) 

مدیر مسئول: حجه­ الاسلام و المسلمین ربیعی

  

استاد: حجه الاسلام و المسلمین طاهری آکردی

مخاطبین: طلاب سطح 2


برگزاری دوره آموزش ولایت فقیه در مدرسه فیضیه بابل

دوره آموزشی ولایت فقیه، ویژه اردوهای آموزشی – مهارتی حوزه های علمیه با همکاری مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان و دفتر اجتماعی – سیاسی مرکز مدیریت حوزه های علمیه،مورخ98/4/19 در شهرستان بابل برگزار شد.
      

1_81076174

 محل برگزاری: شهرستان بابل مدرسه فیضیه

مدیر مسئول: حجه­ الاسلام و المسلمین قنبری

 

استاد: حجه الاسلام و المسلمین خوبانی

مخاطبین: طلاب پایه 3 و 4  

1_81076174

استاد: حجه الاسلام و المسلمین عباس زاده گنجی

مخاطبین: طلاب پایه 5 و 6

 
 

برگزاری دوره آموزش ولایت فقیه در منطقه وانا شهرستان آمل

دوره آموزشی ولایت فقیه، ویژه اردوهای آموزشی مهارتی حوزه های علمیه با همکاری مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان و دفتر اجتماعی سیاسی مرکز مدیریت حوزه های علمیه، مورخ 98/4/18 در شهرستان آمل (منطقه وانا) برگزار شد.                

1_81076174

 محل برگزاری: شهرستان آمل منطقه وانا 

مدیر مسئول: حجه­ الاسلام و المسلمین توفیق 

  

استاد: حجه الاسلام و المسلمین خوبانی

مخاطبین: طلاب پایه 2 و 3  مدرسه خاتم الانبیاء(ص)  

 

استاد: حجه الاسلام و المسلمین عباس زاده گنجی

مخاطبین: طلاب پایه 4 مدرسه خاتم الانبیاء(ص)

 


 

دوره اول طرح آموزشی موضوعات اندیشه سیاسی و بحث ولایت فقیه

2 و 3 اسفند ماه 1396

استان مرکزی

  

حوزه 

استان 

تاریخ 

استاد طرح 

صاحب الامر(عج) 

آشتیان 

96/12/2 

حجت الاسلام طاهری آکردی 

امام خمینی(ره) 

خمین 

96/12/2 

حجت الاسلام رئیسزاده 

خاتم الانبیاء 

اراک 

96/12/2 

حجت الاسلام نوروزی 

حاج ابراهیم(ره) 

اراک 

96/12/2 

حجت الاسلام رضا محمدی 

امام صادق(ع) 

تفرش 

96/12/3 

حجت الاسلام اسکندری 

القائم(عج) 

محلات 

96/12/3 

حجت الاسلام شباننیا 

اساتید و روحانیون استان 

اراک 

96/12/3 

آیت الله کعبی 

 

دوره دوم طرح آموزشی موضوعات اندیشه سیاسی و بحث ولایت فقیه

25و26 مهرماه 1397

استان مرکزی

حوزه 

استان 

تاریخ 

استاد طرح 

ولیعصر(عج) 

ساوه 

97/7/25 

حجت الاسلام طاهری آکردی 

صادق(ع) 

ساوه 

97/7/25 

حجت الاسلام اسکندری 

صاحب الامر(عج) 

آشتیان 

97/7/26 

حجت الاسلام رضا محمدی 

امام خمینی(ره) 

اراک 

97/7/26 

حجت الاسلام رئیسزاده 

حاج ابراهیم(ره) 

اراک 

97/7/26 

حجت الاسلام طاهری آکردی 

آقا ضیاء الدین(ره) 

اراک 

97/7/26 

حجت الاسلام حمیدیان 

خاتم الانبیاء(ص) 

اراک 

97/7/26 

حجت الاسلام نعیمیان 

امام مهدی(عج) 

اراک 

97/7/26 

حجت الاسلام درستکار 

امام خمینی(ره) 

خمین 

97/7/26 

حجت الاسلام جوان آراسته 

القائم(عج) 

محلات 

97/7/26 

حجت الاسلام سیدمصطفی محمدی 

دوره اول طرح آموزشی موضوعات اندیشه سیاسی و بحث ولایت فقیه

23و24 آبان ماه 1397

استان همدان

حوزه 

استان 

تاریخ 

استاد طرح 

مرحوم آخوند همدانی(ره) 

همدان 

97/8/23 

حجت الاسلام اسکندری 

مرحوم آخوند(ره) 

همدان 

97/8/23 

حجت الاسلام حمیدیان 

آیت الله بهاری(ره) 

بهار  

97/8/24 

حجت الاسلام نعیمیان 

امام علی بن ابیطالب(ع) 

ملایر 

97/8/24 

حجت الاسلام طاهری آکردی 

برگزاری طرح آموزشی موضوعات فقه سیاسی ( بحث ولایت فقیه ) با همکاری دفتر سیاسی حوزه علمیه قم

19و20 تیرماه1397

 

حوزه 

استان 

تاریخ 

استاد طرح 

امام خمینی(ره) 

یزد 

97/4/19 

حجت الاسلام اسکندری 

           ولیعصر (عج) 

قمصر کاشان 

97/4/20 

حجت الاسلام لیالی 

       امام خمینی (ره) 

اهواز 

97/4/14 

حجت الاسلام اسکندری 

 طرح آموزشی موضوعات اندیشه سیاسی و بحث ولایت فقیه

25 اسفند ماه 1396

استان قزوین

حوزه 

استان 

تاریخ 

استاد طرح 

امام صادق (ع) 

قزوین 

96/12/25 

حجت الاسلام طاهری آکردی 

شیخ الاسلام(ره) 

قزوین 

96/12/25 

آیت الله کعبی 

التفاتیه  

قزوین 

96/12/25 

حجت الاسلام نوروزی 

تاکستان 

قزوین 

96/12/25 

حجت الاسلام رضا محمدی 

 

 محل برگزاری: شهرستان قم، مدرسه بقیةالله 

مدیر مسئول: حجه­ الاسلام و المسلمین موسوی   

  

استاد: حجه الاسلام و المسلمین حمیدیان 

مخاطبین: طلاب پایه 4، 5 و6

آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی