سه شنبه 1392/07/09
دوشنبه 1392/07/08
دوشنبه 1392/02/23
امپرياليسم فرهنگي: معرفي انتقادي
کتاب پرسمان ولایی،ولایت فقیه و مشروعیت
اصول‌گرايي در انديشه‌ي امام خميني (س)
عنوان
مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< امام خمینی(ره) به مسلمانان عزت داد

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< مرحوم آیت الله امینی یار امام و رهبری بود

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< حضرت آیت الله امینی به لقاءالله شتافت

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< ولایت فقیه، اکسیر توحید سیاسی

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< تقدیر رئیس مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی از تلاش های بی وقفه جامعه سلامت استان قم

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< معنویت و سلامت دو روی سکه حقیقت توحید است

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< نقش الگوهای توسعه در تحولات اجتماعی

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< دوره تربیت مدرس ولایت فقیه استان خوزستان

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< برگزاری نشست خبری همایش کتاب سال حکومتی اسلامی

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< برگزاری نشست خبری همایش کتاب سال حکومتی اسلامی

عنوان